ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ๒๕๖๕
ถ่ายภาพรวม
กิจกรรม การประกวดวาดภาพระบายสี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๓
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๓
กิจกรรม การประกวดกล่าวคำอาราธนาในพุทธศาสนพิธี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๓
กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงศีลธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๓
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2565,14:11   อ่าน 281 ครั้ง