เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document นโยบายไม่รับของขวัญ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.43 KB
Adobe Acrobat Document เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.34 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนงสุจริตภาษาอังกฤษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.76 KB